Πραγματοποιείτε ανώνυμη περιήγηση

Στο εξής μπορείτε να περιηγηθείτε ιδιωτικά και η δραστηριότητά σας δεν θα είναι ορατή στα άλλα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή. Ωστόσο, οι λήψεις και οι σελιδοδείκτες θα αποθηκεύονται Μάθετε περισσότερα

Το Chrome δεν θα αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Το ιστορικό περιήγησής σας
  • Cookie και δεδομένα ιστοτόπου
  • Πληροφορίες που εισάγετε σε φόρμες
Η δραστηριότητά σας μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ορατή:
  • Στους ιστοτόπους που επισκέπτεστε
  • Στον εργοδότη ή στο σχολείο σας
  • Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας
Μάθετε περισσότερα